Toelichting
Uw reacties betreffende deze site zijn zeer welkom.       adrikopmels@gmail.com

Opmerkingen over de dienstverlening kunt u rechtstreeks richten aan de vervoerders

Hermes
Arriva.

"Bij de volgende halte eruit"

Haltenamen
De bushaltes langs de routes van de buslijnen hebben unieke namen, duidelijk is de naam van een dwarsstraat of een markant bouwwerk.
Commerciele namen dienen vermeden te worden. Het is spijtig dat bij HOV-2 deze principes in de wind zijn geslagen.
Bekendheid met de haltenamen langs de busroutes stelt u in staat een zo efficiŽnt mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Deze website hoopt u hierbij te helpen. Een website zonder reclameuitingen, pop-up's en cookies.

De lijnennetkaart en de detailkaarten op deze website geven de volgende informatie:

Haltevertrekstaten van de eindhaltes en een tussenliggende halte, zijn per lijn te raadplegen.
U kunt op drie manieren de haltevertrekstaten bereiken
*   via de lijst in het linker frame van de homepage.
**  via de overzichten Stadslijnen en Streeklijnen.
*** Geografisch zoeken kan ook; op de openingskaart zijn links naar een aantal vertrekstaten en via de links naar de subkaarten vindt u alle aanwezige haltevertrekstaten.

Op de haltevertrekstaten zijn een aantal knoppen met links aangebracht.
Bovenaan de linkerzijde een link naar de betreffende homepage. - Boven rechts een link naar de betreffende schematische subkaart.

Hieronder
- Ingangs datum, - haltenummer ( sms info ) met link naar actuele wachtijd op deze halte,


Op de vertrekstaat is een haltenfilm (lichtkrant) deze geeft de halte volgorde met een aantal rijtijden (buiten de spits). De achtergrondkleur komt overeen met de kleur van de lijn op de subkaart.
Muis op de lichtkrant stopt de beweging.

Onderaan zijn links te vinden naar informatie voor de terugreis.

Let wel, het zijn vertrekstaten. Ik heb aangegeven van--halte--naar maar de bussen starten niet altijd van het beginpunt.

"Vertrektijden bij benadering" dit staat als antireclame op de vertrekstaten van de vervoerders.
Een groot euvel is bovendien het te vroeg passeren van een bus bij een halte. Een chauffeur verkort hiermee de rijtijd. Omdat u de bus niet wilt missen gaat u vroeger dan nodig naar de halte, uw reistijd wordt daardoor verlengd.
Hermes heeft zich verplicht een halte niet te vroeg te passeren.
De vervoerders publiceren op hun websites de vertrekstaten voor ALLE haltes, kijk hiervoor op www.hermes.nl, of www.arriva.nl

Combitabellen.
De spoorwegmaatschappijen van Nederland, Duitsland en België hanteren ieder een eigen systeem voor het informeren van de reiziger over de treinenloop.

In plaats van de strijdvraag aan te gaan "wie van de drie", kreeg ik het idee een vertrekstaat te ontwerpen waarin de voordelen van deze drie versies gecombineerd worden.
Met zo'n combitabel ziet U in een oogopslag dat bijvoorbeeld rekening gehouden moet worden met een vakantierooster.

De perfecte kaart?   Bestaat niet.
Elke kaart is een compromis tussen volledigheid, nauwkeurigheid, duidelijkheid en grootte.
Bij deze lijnenkaart is gemanipuleerd met de schaal. Het midden is in verhouding veel groter getekend. Dit om alle benodigde informatie over de buslijnen in het centrum van de stad duidelijk te kunnen weergeven.
De kaart is dus niet geschikt om afstanden in te schatten.
De kaarten zijn getekend met behulp van DeltaCad een eenvoudig tekenprogramma.

De eerste lijnennetkaart
Een van de eerste kaarten van dit type betrof de Londense ondergrondse en werd getekend door Harry Beck in 1931.
Maar de Romeinen hebben echter ook al een lijnenkaart gebruikt, deze beperkte zich in het geven van de stedennamen langs de Via Romana. Deze zgn. Peutingerkaart geeft de reiswegen aan voor een gebied dat zich uitstrekte van Katwijk aan de Noordzee tot aan de Ganges in Voorindië. Een langgerekte kaart van 6.75 m bij een hoogte van slechts 34 cm!
Europa is daarbij onherkenbaar platgedrukt, zeeën zijn verkleind tot rivieren, maar de reiswegen en de steden de rust- en halteplaatsen langs de weg zijn herkenbaar en dat was het doel van de kaart. Opgerold op twee stokken was de lange kaart eenvoudig mee te nemen en te raadplegen op reis.Tabula Peutingeriana.(In museum het Valkhof in Nijmegen bevindt zich een kopie van deze kaart)

Arachnophilia
Om u behulpzaam te zijn bij het zoeken en vinden van de informatie zijn op de site een groot aantal "links" opgenomen.
Indien er wijzigingen verwerkt moeten worden heeft dit zijn consequenties door de gehele site en kan een noodzakelijke aanpassing van een "link" wel eens over het hoofd worden gezien.
Dankbaar gebruik heb ik gemaakt van het "Care ware" programma Arachnophilia.
Dit programma biedt naast vele praktische hulpmiddelen bij het bouwen van een site, een efficiënte analyzer. Deze analyzer onderzoekt de "links" over de gehele site en rapporteert fouten.
Indien u toch nog een foutje vindt graag een berichtje.

Voor de PC ondersteuning en het verwerken voor internet ben ik veel dank verschuldigd aan Dick Summerfield.

De lijnennetkaarten en de haltevertrekstaten zijn met de meeste zorg vervaardigd. Er kan echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden.
Adri Kopmels december 2017
observeren signaleren adviseren